Om regression

Hvad gemmer fortiden på, og hvordan påvirker det livet nu …

Hvad er regression?
Reggression betyder “tilbage til”. Den traditionelle psykologi undersøger som sit udgangspunkt tidligere stadier i dette liv, men årsager til problemer og konflikter skal ofte findes i tidligere inkarnationer. Terapeutisk benytter man sig af, at kunne få adgang til sindets ubevidste plan, hvor erindringer fra tidligere liv ligger gemt. En regression er således en rejse tilbage til tidligere inkarnationer eller til stadier i det nuværende liv, hvor forklaringer på problemer og ubalancer i dette liv kan findes og derpå forløses.

Hvad kan regression bruges til:
De fleste af os har prøvet at stå i en situation, eller møde et menneske, som du med sikkerhed ved ikke tidligere har fundet sted. På trods af det, er der en klar følelse af, at det alligevel er helt velkendt – nærmest som et deja-vu. Og det er der en god forklaring på, som ofte kan findes i tidligere liv eller i stadiet mellem livene. Dette gælder også for personrelationerne i dit liv – både de positive og negative.

I takt med at begrebet reinkarnation – tidligere liv, eller på engelsk Past Lives, er blevet mere og mere anerkendt og benyttet i samfundet, er det bestemt ikke et nyt fænomen. Forståelsen har eksisteret i tusinder af år, og er fundamentet i religioner samt spirituelle kredse. Selv anerkendte neuro kirurger, læger, kendte som helt almindelige mennesker giver udtryk for i bøger og interviews om de dybe oplevelser, de har fået ved regression eller spontane oplevelser af tidligere liv. Disse beretninger har skabt en almen nysgerrighed og interesse for, hvad vi mon selv har været og oplevet i tidligere liv.

Kan nogle af de udfordringer og oplevelser, vi står med i dette liv i virkeligheden have baggrund i et tidligere liv? Ved at få kortlagt et eller flere af dine tidligere liv ved hjælp af regressionsterapi, kan der hentes skjulte erindringer fra det ubevidste til det bevidste plan, som kan være medvirkende til en større forståelse for det liv, du lever i dag, og der kan forløses traumer, fobier, angst og meget mere.