Ansvar

Disclaimer – Ansvarsfraskrivelse

Mit arbejde skal ikke sidestilles med konventionel lægepraksis og jeg insisterer altid på, at du skal søge råd hos din læge eller anden kvalificeret praktiserende instans, med alle de spørgsmål du måtte have vedrørende en medicinsk tilstand eller behandling.

Indholdet af denne hjemmeside er kun til informationsformål og giver ikke medicinsk eller psykologisk rådgivning, diagnose eller behandling. De oplysninger, der gives via denne hjemmeside, bør ikke bruges til at diagnosticere eller behandle et sundhedsproblem eller en sygdom. Det er ikke en erstatning for professionel pleje. Hvis du har eller har mistanke om, at du kan have et medicinsk eller psykisk problem, bør du kontakte din relevante praktiserende faginstans. Se aldrig bort fra professionel lægelig rådgivning eller udsæt med at søge den på grund af noget, du har læst på denne hjemmeside.

Links på denne hjemmeside er kun tilvejebragt som en informativ ressource, og det bør ikke underforstås, at vi anbefaler, støtter eller godkender noget af indholdet på de linkede websteder, og vi er heller ikke ansvarlige for deres tilgængelighed, nøjagtighed eller indhold.

Enhver anmeldelse eller anden tilkendegivelse, der kunne betragtes som et vidnesbyrd eller påtegning, udgør ikke en garanti eller sikkerhed for udkommet af resultatet af nogen konsultation. Udtalelserne på denne hjemmeside repræsenterer individuelle personers personlige oplevelse. Individuelle oplevelser er ikke en erstatning for videnskabelig forskning.