Priser

Ydelser og priser til din udviklingsproces

Prøv en PL-regression til tidligere liv:

Pris: Kr. 1.100,- inkl. moms for en 2 timers session.

En tidligere livsoplevelse er den fysiske handling at tage dig tilbage for at gense dine tidligere liv gennem brug af meditativ terapi. Du er ikke i hypnose og er med hele vejen. Det er en let trance-tilstand, som er nødvendig for at huske tidligere liv, og de fleste klienter finder den ønskede information, og minder dukker op ret hurtigt og spontant. Det er en meditativ metode til at komme ind i et tidligere liv, som hjælper dig med at fokusere og slappe af i den bevidste del af sindet, hvilket giver adgang til det ubevidste, hvor alle vores minder er gemt.

Sessionen kan hjælpe med at låse op for de begivenheder i tidligere liv, der udfordrer os i dette liv. Efterhånden som sjælen vender tilbage til livet igen og igen, kan den genopleve traumatiske minder i vores nuværende liv. Disse kan manifestere sig som f.eks. negative mønstre, der gentager sig, fobier, problemer med kropssmerte påført fra et traumatisk dødsfald eller andre fysiske problemer. Der kan ofte findes en åbenlys forbindelse til disse ting fra en tidligere livsulykke, hændelse eller tragedie, som kunne afholde os fra at leve et fredeligt og bedre liv nu. Ofte bringes disse problemer til vores bevidsthed f.eks. gennem angst, panikanfald og stress. Regression kan være en vidunderlig rejse, der låser op for mange mysterier om os selv, og starter en healingsproces i dig selv. Du sætter selv intentionen for sessionen og det vi skal søge efter i fortiden. Du kan naturligvis tage en session ud fra ren nysgerrighed – “Hvad har jeg været?” – og den vil hjælpe dig til at minimere eller fjerne frygten for døden.

Du er velkommen til at lave en sessionsoptagelse på din telefon.

Prøv en LML-session til Livet mellem livene:

Pris kr. 1.850,- inkl. moms for en 3 – 4 timers session.

Du skal helst have haft en regression til tidligere liv med mig, før du tager denne, for at få det største udbytte. Ved at have oplevet en regressions-session først, er du ofte i stand til at få adgang til, at gå dybere ned i selve tranceniveauet under en LML-session.
Regressions-sessionen giver dig mulighed for at blive fortrolig med processen, oplevelsen og følelserne forbundet med at gå ind i den meditative trance, og hvordan du sanser den.

Sessionen indeholder både en regression til et tidligere liv – OG fortsættelsen af dette ind i mellemlivsstadiet.

Ved hjælp af meditativ terapi udforsker vi dine sjælsminder i sjælsriget, med udgangspunkt fra et tidligere liv. Mange opdager en åndelig familie af sjæle, som de reinkarnerer med igen og igen for at udføre meningsfuldt arbejde over mange livstider. Disse kaldes sjælegrupper. Du kan møde dit rådgiverpanel og få værdifuld information – dels om det liv vi undersøger – men også om dit nuværende liv og plan, da sjælsriget er “uden for tid”. Få en dybere forståelse for, hvordan du kan udleve dit nuværende liv med endnu mere mening for dig selv og dit virke!

Du er velkommen til at lave en sessionsoptagelse på din telefon.

Sådan forbereder du dig til regressionsterapi – både til PL og LML-sessionerne.

Hele processen er meget let og ligner meditation. Du “sidder ikke fast” i en hypnotisk tilstand, og du “farer ikke vild” i din fortid. Ligesom alle kan genkalde sig minder fra deres nuværende liv, kan de fleste mennesker også sikkert få adgang til lagrede tidligere livsminder med særlig vejledning. Du vil aldrig få vist ting eller opleve følelser, som du ikke kan håndtere.

Alt du skal gøre er:
• Gå til sessionen med et åbent sind
• Tænk over, hvad det er for en intention du har, som vi skal finde svaret på
• Slappe af og koncentrere dig om at følge instruktionerne
• Huske din telefon eller diktafon til at optage sessionen med

Nogle er tilfredse med én session, mens andre ønsker at fortsætte med flere sessioner – alt efter hvad man søger og får tilbage af værdifuld information og oplevelser.

Vil du lære at skabe ro og stilhed i dine tanker?

Guidning i meditation og stilhed via tankekontrol:

Pris: Kr. 550,- pr. time inkl moms.

I tider med højt stressniveau glemmer vi ofte at være opmærksomme på de indre og ydre oplevelser, der opstår omkring og indeni os. Vi mister nærværet og tankerne myldrer afsted med os. Dette kan føre til, at vi bliver nedkørte og utilpas – det er her, vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi egentlig lever – eller nærmere overlever. Tankekontrol via mediation giver os plads til at stoppe op, slukke ned for tankerne, omgruppere dem – og finde ud af, hvad der er vigtigt, og hvad der kan overlades til en anden dag.

Sessionen rummer en 30 min. introduktion til principper, værktøjer og dialog samt 30 min. meditation, med guidet hjælp undervejs. (Det eneste du skal forberede er, at have afslappende tøj på – vi sidder oprejst på stole under meditationen).

Har du brug for coaching, værktøjer og viden til hvordan du kan handle?

Få en inspireret samtale om dine udfordringer:

Pris: Kr. 650,- pr. time inkl moms.

(Ved etablering af forløb, aftales prisen individuelt, alt efter hvad det er for udfordringer, der skal løses).

Få inspiration til at skabe dit nye “selv” med en inspireret samtale

At “skabe” sig selv på ny, handler om at starte med dig selv! Der er ikke noget uden for dig selv, der kan gøre dette. Det er på mange måder et opgør, med alt det vi har tillært os fra opdragelse, uddannelse og samfundets regler og forventninger. Det er kommet fra forældre, familie og venner, skoler og uddannelsesinstitutioner, regeringer og religioner – og er alt sammen blevet til “regler” i vores egen bevidsthed, som styrer vores følelser og opfattelse af os “selv”, og hvordan vi skal opføre os og tænke. Og vi er ofte den værste “dommer” over os selv!

Din nye begyndelse handler ofte om, at få belyst påvirkningen fra disse “regler og love” i dig selv, og så starte en frigørelsesproces fra disse. Altså en “omprogrammering” af dig selv. Du skal over på et nyt positivt “styresystem”, som har nogle stærke værktøjer til din frisætning. Målet er, at løse dine udfordringer, og frigøre dig til, at kunne stå i dit fulde potentiale.

Du skal kun medbringe dig selv, og dit ønske og villighed til at ville skabe en forandring.

Få et inspirerende foredrag, der “sparker og inspirerer” gæsterne til nye tanker.

Du kan booke mig til et foredrag om Regression eller Medieskab.

Kontakt mig for yderligere dialog om dine ønsker til foredragets omfang og det publikum, der skal tales til – indhold, varighed og pris m.m.
(Der skal gerne være mulighed for at anvende projektor/skærm til Powerpoint præsentation).

Bookning af tid og yderligere info:

Du er altid velkommen til at kontakte mig for tidsbestilling og mere information på tlf. +45 22 79 15 92 eller på mail thomas@comunicator.dk

Sessionerne afholdes på adressen:
Taarupgaard Alle 3, 8831 i Løgstrup – med mindre andet er aftalt.

Betaling kan ske på:

MobilePay: 22 79 15 92 – Thomas Bo Sømod
Comunicators konto hos markanD CVR nr. 91 83 88 50
Bank: Danske Bank. Reg. nr. 3627 Konto nr. 3617 307863

Betalingsbetingelser:
Ved enkeltsessioner – afregnes på dagen for sessionen.
Faktura/kvittering kan fremsendes på mail til dig.

Ved forløb kan fremsendes faktura: Betalingsbetingelser er Netto – 8 dage fra fakturadato.
Herefter beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.