Hvordan foregår det

Et eksempel: Hvordan foregår en regressionssession?

En terapeutisk PL-session (Past Life) indledes med en samtale, hvor jeg kort fortæller om, hvad der vil foregå under regressionen. Vi drøfter hvilken modstand du vil kunne opleve fra dig selv, og hvordan vi kommer uden om den. Så afdækker vi kort om du er auditiv, visuel, taktil eller kinæstetisk i din sansningsevne, så jeg bedre via formen på mine spørgsmål kan guide dig til den bedste læring af de oplevelser vi skal igennem.

Derefter taler vi om, hvad du gerne vil undersøge og hvilke eventuelle ubalancer og udfordringer du evt. oplever i dit nuværende liv, og som ønskes belyst i regressionen. Dette kalder vi at få defineret “intentionen” for det, som vi søger efter i dine tidligere liv.

Når vi starter sessionen bliver du lagt behageligt til rette, med pude og tæppe. Du kan optage sessionen på din telefon, så du har den til senere og kan genlytte, hvad der rent faktisk kom frem.

Jeg leder dig nu gennem et kort afspændingsforløb over i en meditativ tilstand, hvor du vil møde din skytsånd for det liv vi søger efter. Skytsånden er med på rejsen tilbage i tiden, og kan stilles spørgmål til gennem dig . Du er nu i en let trance, hvor der skabes kontakt med det ubevidste, der giver mulighed for at hente de erindringer frem, som er allermest relevante for intentionen og din nuværende livssituation. Trancen er ikke dybere end at du hele tiden er bevidst om ”her og nu”.

Jeg stiller undervejs i regressionsforløbet spørgsmål, for at hjælpe dine erindringer på vej. Du kan få erindringer frem, som udløser stærke følelsesmæssige oplevelser hos dig. Disse oplevelser vil kunne hjælpe dig til en hurtig opløsning af nuværende traumer, fobier eller forstå mønstre der gentager sig m.m.

Sandsynligheden for at du i inkarnationen møder personer, som du også er sammen med i dit nuværende liv er stor, idet vi som evige sjæle tilhører en karmisk gruppe, som vi ofte lever sammen med igen og igen i skiftende roller og køn.

Til slut i regressionen ser du på hvilket/hvilke temaer der var fremherskende i denne tidligere inkarnation.

Efter regressionen tager vi en afklarende samtale om dine oplevelser og sætter dem i perspektiv til de problemstillinger, som du ønskede belyst i din intention. Du har måske også fået nogle helt andre oplysninger frem, end dem vi søgte, som kan vise sig at være væsentlige brikker til forståelsen af dit livs puslespil.

En PL-regressionssession tager ca. 2 timer fra vi går i gang.

Da jeg også er uddanet LML-terapeut – som er kort for “Livet Mellem Livene-terapeut”, kan jeg hjælpe dig til en endnu mere unik oplevelse.

Det er i mellemlivstilstanden, at man kan møde sine vejledere, kigge på sin livsplan og opleve livet som sjæl uden jordisk forbindelse. Det er en fantastisk mulighed for en ekstraordinær vidunderlig oplevelse – med svar som f.eks.:

• Hvad laver du lige efter din død?
• Hvor længe er du på jordplanet, før du stiger op – og hvordan er opstigningen?
• Hvordan er det at komme til rådgiverpanelet hvor du får set på dit levede liv?
• Det er i mellemlivstilstanden, hvor man ikke er i fysisk form, men i din sjæls form, at man kan se på, hvilke kontrakter man har lavet.
• Det er i mellemlivstilstanden, at vi bl.a. møder vores rådgiverpanel, vores sjælsgruppe team og planlægger vores næste inkarnation.
• Det handler bl.a. om, hvordan vi vælger vores forældre, medlemmer fra vores sjælsgruppe, laver vores plan, og hvordan vi vælger at inkarnere igen.

De fleste klienter synes, at det er en fantastisk og unik oplevelse, og går ofte fra en session med en helt ny bevidsthed om deres liv og formålet med det.

En LML-session starter med en almindelig regression, og i stedet for at slutte ved afslutningen af det pågældende liv, fortsætter vi med hvad der sker EFTER “døden”, og videre gennem din opstigning til mellemlivsstadiet, og de oplevelser du møder her. Det kan anbefales, at få en almindelig regressionssession før man tager LML-sessionen, så der er opbygget en tillid og tilvænning til den måde man oplever sessionen på. Både den visuelle og sansede oplevelse bliver bedre for hver gang man prøver det.

En LML-session tager ca. 3 til 4 timer fra vi går i gang.