LML-regression

Hvad sker der, når man er “død?”

Den måske største gevinst ved at prøve regression er, at det kan hjælpe dig til at fjerne angsten for at dø. Du vil observere, at der ikke er noget, der reelt hedder “døden” – det er blot en transition til det næste. For hver inkarnation, du besøger, vil du opleve, at din “sjæl” – din egentlige bevidsthed – fortsætter.

Din bevidsthed kunne beskrives som, “den tanke der virkeligt tænker dine egne tanker, og derfor “eksisterer”. Den fortsætter med at fungere efter hver eneste “død”, der gennemleves i dine tidligere liv. Umiddelbart efter, at man forlader sin krop (som man også kan kalde, “den bil du har valgt at køre i”, i denne inkarnation), får din bevidsthed overblikket til at se, hvad det var for hovedopgaver du arbejdede på at løse i den pågældende inkarnation – og ofte kan svaret findes på, om du løste dem eller ej. Dette er dækket i en almindelig PL-regressions session.

En Livet Mellem Livene regression (LML) kan give værdifuld indsigt
I livet mellem livene, evaluerer man det netop afsluttede liv. Hvis der er skabt traumer, der kræver healing, kommer sjælen til healing på “hospitalet” – eller hvis man har udført kriminelle eller onde handlinger, kan man blive sat i et “limbo” til disse er bearbejdet af sjælen. Du vil blive budt velkommen, ofte af dine kære, og sjæle fra din nære sjælegruppe, og sammen kan i fejre genforeningen. Dit rådgiverpanel vil kommentere på hvordan du løste opgaverne, og give guidning til disse. Der kan være behov for “pauser” til at studere yderligere viden, og herefter lægger vi nye planer på sjælsplanet og forbereder inkarnationen til det næste liv.

Vi kan tilegne os viden på sjæleplanet – men vi udvikler os gennem oplevelsen “i kroppen” – altså den fysiske inkarnation. Så vi er nød til at gå i “skole” her i det fysiske liv, for at opnå udviklingen på sjæleplanet. For det er følelserne, der skal opleves af sjælen, for at det integreres. Man kan f.eks. i et liv blive stillet over for opgaver, der indebærer tab af nære personer eller fysiske skader, der handlingslammer én. Men det er din sjæls ønske, at du tager fat på opgaven – uanset dens karakter – og får noget positivt ud af den. Men din sjæl lærer af både de positive og negative oplevelser – men hvis vi bliver ved med at gentage de negative, står vi i stampe i et mønster, og kører blot rundt i ring.

Få værdifulde informationer til dit liv
En Regression til Livet Mellem Livene kan hjælpe dig til at finde svar på rigtigt mange ting. Du kan få adgang til minderne og følelserne fra dine tidligere oplevelser og erfaringer – både de gode og de dårlige. De kan hjælpe dig på vej til at finde dit livsformål kombineret med afdækningen af, hvad du virkeligt drømmer om i dette liv – din plan – fordi der er noget, der trækker dig mod det.

De fleste synes, at det er en fantastisk og unik oplevelse, og går ofte fra en session med en helt ny bevidsthed om deres liv og formålet med det.

Hvad er hovedformålet med en LML-regression:
• At opleve den utrolige fred, kærlighed og glæde i den åndelige verden, vi kalder Hjem.
• At kunne erkende, at din sjælsidentitet aldrig dør.
• At få klarhed og en dybere forståelse af dig selv.

Hvad kan fordelene ved at opleve en LML-regression være:
• Forstå dit evige selv, dit formål med dette liv, din plan og læringsformål som en sjæl.
• Forstå hvorfor du valgte de særlige udfordringer, du oplever i øjeblikket.
• Hvad er deres betydning og formål set fra din sjæls perspektiv.
• At se din forbindelse med de mennesker, der spiller en væsentlig rolle i dit nuværende liv.
• At opleve det større billede af dig som evig sjæleenergi.
• Forstå hvorfor du valgte netop denne familie og denne særlige krop, og hvordan de tjener dig.
• Genforening med din sjælegruppe, som ofte reinkarnerer med dig og hjælper dig.
• Modtagelse af værdifuld viden fra din guide og dit rådgiverpanel.
• Skabe mere kærlighed, latter, sundhed og rigdom, hvilket øger din energi og vibration.
• Frygten for døden vil aftage eller forsvinde, når du oplever sjæleriget og åndeverdenen.
• At lære at være i fred og være hjemme i din egen krop.
• Der er ubegrænsede muligheder og ressourcer til indre opdagelser.
• Hver person vil finde de svar, de leder efter, hvis det kan tillades at få adgang til disse.

Inden din Liv Mellem Liv session
Bemærk venligst, at det er formålstjenligt at have mindst én almindelig regressions-session, før du tager en LML-regression. Den første session muliggør, at det tranceniveau du kan nå er dybere, da der kræves mere for at komme ind i livet mellem livene og dets minder og oplevelser.

LML er primært en spirituel regression baseret på indsamling af information og viden, og du oplever følelsen af, ​​at komme “hjem” sammen med mange andre fornemmelser, når vi rejser ind i dette vibrationsniveau – uden en menneskelig krops tæthed – og uden for tid og rum. Læringen og erfaringen er i fokus frem for selve terapien.