Få dig “selv” frem i lyset

Hvorfor er vi her på jorden?

Din sjæl er her for at “lære og udvikle sig”. Det er det fundamentale princip og krav i universet, at der skal være en udvikling på sjælsplanet. Vi kan derfor principielt betragte livet som en “skolegård”, hvor vi tager det ene klassetrin efter det andet. Vi tilegner os viden og værktøjer, og hvis vi består de test, der gives os, ud fra den viden vi har tilegnet os undervejs i en periode, så kan vi fortsætte fremad. Og jo sværere emnerne og opgaverne bliver, jo flere liv kræver det måske at tage testen.

Det er sådan at mange mønstre skabes i vores system, på tværs af livene, som bliver ved med at gentage sig, fordi vi bliver ved med at “dumpe” til testen. Genkendelsen af disse mønstre i regressionen til dine tidligere liv, sætter pludselig lys på opgaven i dette liv, og kan hjælpe dig til at finde vejen til at løse den, og dermed stoppe testens gentagelse. Når opgaven er bestået, kommer den ikke igen. Men du er ikke alene, du har hjælp til at løse dine opgaver.

Din sjælsgruppe, som du inkarnerer med – igen og igen.
Sjælsgrupper består af sjæle, der har valgt at “rejse” sammen, og hjælpe hinanden på de udviklingsveje, som gruppen arbejder med. Der er typisk 10-25 i din nærmeste gruppe, og op til 100 i de næste grupper rundt om din primære. De primære vil typisk optræde i dit liv, som både hjælpere og modstandere, der skal føre dig på vej igennem den plan du har lagt, og de oplevelser dette indebærer. Nogen vil være inkarnerede sammen med dig, og andre hjælper til, fra den anden side af “sløret”, og påvirker og hjælper dig bl.a. gennem din intuition. I regressionen vil du ofte kunne gendkende personer, som er i dit nuværende liv, men måske i andre roller.

Man kan sige at vi i dette liv som menneske svarer til “neglen” på en af sjælens fingre, og de andre liv modsvarer neglene på andre af fingrene og tæerne osv. En menneskekrop kan ikke rumme sjælens fulde energi, så vi er en fraktal, et brudstykke af vores højere sjæl, med den mængde livsenergi vi har valgt at tage med ned, til at løse de opgaver vi står overfor. Men alle livene du besøger, er bundet sammen via DIN sjæl på det højere plan, som er i gang med at udvikle sig via de samlede erfaringer fra alle disse liv.

Og det er denne viden, som vi får adgang til via dig selv. Det er KUN dig selv, der leverer informationerne og får oplevelserne!